Mediacje

 

OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZEJ

 

xx

Inicjatywa powołania przy IGG Ośrodka Mediacji Gospodarczej Pojawiła się w kwietniu 2016 r. 

Przedstawiony przez Zarząd IGG na NWZC IGG w dn. 26 lipca 2017 r. pomysł rozwiązywania sporów pomiędzy firmami członkowskimi IGG na drodze Mediacji spotkał się z dużym zainteresowaniem firm członkowskich. Zwrócono uwagę, iż mediacja umożliwiając - poprzez wypracowanie konsensusu – rozwiązanie kwestii spornych w sposób szybki i zadawalający dla wszystkich stron, gwarantuje oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy, nie naraża również - co jest niezmiernie ważne - na szwank pozycji biznesowej kontrahentów. Partnerzy traktowani są w sposób równorzędny, mają szansę zaprezentować swój punkt widzenia, jak również poznać punkt widzenia drugiej strony sporu,  a w konsekwencji wspólnie wypracować - na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku – rozwiązanie w postaci ugody, korzystne i satysfakcjonujące dla obydwu stron. Przy tym sposobie rozwiązywania sporów nie ma - co niezwykle ważne -  ani wygranych ani przegranych.

Swoje poparcie dla ww. inicjatywy firmy członkowskie  IGG wyrazili poprzez przyjęcie w dn. 26 lipca 2016 r. Uchwały Nr 05/2016 NWZC IGG zmieniającej Statut IGG, co stworzyło podwaliny a zarazem i  realne możliwości powołania przy IGG Ośrodka Mediacji Gospodarczej.

W kwietniu Zarząd IGG przyjął dwa kluczowe dla funkcjonowania Ośrodka dokumenty w postaci „Regulaminu” i „Statutu Ośrodka Mediacji Gospodarczej” oraz powołał Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej w osobie p. Tobiasza Szychowskiego. W maju 2017 r. Zarząd IGG powołał – po wnikliwej analizie wszystkich kandydatur – Zespół Mediatorów. Ośrodek osiągnął pełną zdolność operacyjną do przyjmowania i rozwiązywania sporów w dniu  29 czerwca br., kiedy to wręczono powołania mediatorom, konstytuując jego funkcjonowanie. Są to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. To nie tylko mediatorzy, arbitrzy, adwokaci i radcowie prawni, ale również syndycy, inżynierowie, gazownicy, doświadczeni członkowie rad nadzorczych.

W sierpniu został powołany Sekretarz Ośrodka Mediacji Gospodarczej w osobie p. Łukasza Wiatera.

xxx