Sprzedaż Norm Zakładowych PGNiG

Sprzedaż Norm Zakładowych PGNiG

 

UWAGA

Zapraszamy do nowego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem:

https://www.igg.pl/sklep-on-line/

Regulamin i cennik:

https://www.igg.pl/regulamin/

 

W sprzedaży oferowane są następujące Normy Zakładowe PGNiG:

 1. ZN-G-3160:1999             Gazociągi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania

 2. ZN-G-3900:2001            Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie​

 3. ZN-G-3910:2001            Gazociągi - Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbiór

 4. ZN-G-4001:2001            Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i symbole graficzne

 5. ZN-G-4002:2001            Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczeń i technika pomiarowa

 6. ZN-G-4003:2001            Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola

 7. ZN-G-4004:2001            Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania współczynników ściśliwości gazów ziemnych

 8. ZN-G-4005:2001            Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie

 9. ZN-G-4005:2001/A1:2002       Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie

 10. ZN-G-4006:2001            Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Wymagania, badania i instalowanie

 11. ZN-G-4007:2001            Pomiary paliw gazowych - Urządzenia elektroniczne - Wymagania i badania

 12. ZN-G-4008:2001            Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawów montażowych

 13. ZN-G-4009:2001            Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawów montażowych

 14. ZN-G-4010:2001            Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania, badania i instalowanie

 15. ZN-G-4010:2001/ A1:2012        Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania, badania i instalowanie

 16. ZN-G-5001:2001            Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu ziemnego

 17. ZN-G-7001:2015            Urządzenia przesyłowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogólne dotyczące wyznaczania pasa eksploatacyjnego

 18. ZN-G-7002:2016            Urządzenia przesyłowe - Linie światłowodowe Wymagania ogólne dotyczące budowy infrastruktury skojarzonej w zakresie linii światłowodowych

 19. ZN-G-8001:2017            Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociągów związanych z wydobyciem oraz transportem gazu ziemnego i ropy naftowej. Wymagania ogólne

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.