Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

Zespół Dobrych Praktyk IGG opracował zaktualizowany i rozszerzony „Kodeks dobrych praktyk w relacjach inwestor–wykonawca w branży gazowniczej”, przyjęty uchwałą Zarządu IGG w sierpniu 2022 roku.

Kodeks, będący zbiorem spójnych i przejrzystych zasad i regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, zawiera wytyczne i rekomendacje dla wybranych zagadnień lub etapów procesu budowy, z uwzględnieniem fazy planowania modelu inwestycji, przygotowania przetargu, planowania modelu współpracy, projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych. Kodeks zawiera również opis ryzyk finansowych, podatkowych i innych. W stosunku do pierwszego wydania KDP zapisy Kodeksu uzupełniono o nowy zbiór zasad i rekomendacji dla projektantów, producentów, dostawców i nadzoru inwestorskiego, oraz zaktualizowano zapisy KDP poprzez ich dostosowanie do obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych.

 

Planowanym efektem wdrożenia Kodeksu Dobrych Praktyk będzie:

•            Pogłębienie konstruktywnego dialogu między inwestorami a wykonawcami,

•            Aktualizacja listy ryzyk (utrudnień) w relacji inwestor-wykonawca,

•            Wypracowanie reguł podstępowania (Dobre Praktyki) ukierunkowanych na zagospodarowania szans i minimalizację zagrożeń,

•            Poprawa sprawności działań realizowanych w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych,

•            Poprawa efektywności finansowej realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

•            Wdrożenie nowych technologii na potrzeby procesu inwestycyjnego w zakresie cyfryzacji (wykorzystanie technologii BIM),

•            Uwzględnienie zagadnień cyberbezpieczeństwa infrastruktury gazowej i współpracy z systemem edukacji.

 

Dokument jest udostępniony w pliku pdf poniżej .

Zachęcamy do powszechnego stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk IGG.