KST

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa intensywnie pracuje na rzecz stworzenia Standardów Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa. Przyjęto uchwałą Izby Gospodarczej Gazownictwa dokument p.t.: „Standardy i Wytyczne Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa – cele, zasady, organizacja, funkcjonowanie”.