Odznaki Honorowe IGG

 

ODZNAKI HONOROWE IGG

 

Uwzględniając kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa, które odbędzie sie w kwietniu 2016 r., firmy członkowskie IGG zostały poproszone o zgłaszanie imiennych nominacji do przyznania Odznaki Honorowej IGG.

Do Odznaki Honorowej IGG winny być nominowane osoby, które swoim zaangażowaniem, inicjatywą, wiedzą i doświadczeniem  służą od wielu lat  dla dobra i rozwoju branży gazowniczej. Odznaki Honorowe IGG (trzy stopniowe) stanowią najwyższe wyróżnienie przyznawane przez IGG. Odznaki nadaje WZC IGG poprzez przegłosowanie Wniosku.

Przyznane Odznaki zostaną wręczone podczas uroczystej Gali towarzyszącej V Kongresowi Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Ossie.

Termin  nadsyłania  Wniosków  ustalony  został  przez  Zarząd IGG na dzień  26 luty 2016 roku.   

Regulamin nadawania Odznak Honorowych IGG został przyjęty Uchwałą Nr 9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa w dniu 17 marca 2015