Expo-Gas Partnerzy

 

 

Partner Strategiczny Konferencji i Warsztatów Technicznych EXPO-GAS 2023

 

 cokolwiek

 

Po połączeniu z PKN ORLEN Zespół Oddziałów PGNiG stanowi jeden z filarów koncernu multienergetycznego. Pozwala to budować i wzmacniać jego pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku gazu ziemnego oraz konsolidować w ramach grupy sektor poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W strukturach multienergetycznego ORLENU działają spółki zajmujące się importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe. Koncern prowadzi projekty związane z wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru i rozwija segment OZE. Połączony potencjał i kompetencje Grupy ORLEN to rozwój nowych, czystych źródeł energii, stabilność i bezpieczeństwo dostaw, a także lepsza oferta dla milionów klientów. Silny, europejski koncern to odpowiedź na wyzwania przyszłości.

 

 

Partnerzy Konferencji i Warsztatów Technicznych EXPO-GAS 2023

 

 cokolwiek

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest jednym z największych w Europie operatorów systemu dystrybucyjnego gazu. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 200 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Polskiej Spółki Gazownictwa jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

 cokolwiek

Spółka Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację inwestycji począwszy od koncepcji, poprzez zaprojektowanie, budowę, rozruch oraz serwis wszelkich instalacji gazowych, ropy naftowej, a także przemysłowych, chemicznych, energetycznych i petrochemicznych, w tym w szczególności instalacji wodoru. Ponadto TOG posiada unikatowe doświadczenie w zakresie projektowania i packagingu kompresorów w tym wodoru.

 

 cokolwiek

Apator Metrix SA to polska firma technologiczna, z 75-cioletnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, wchodząca w skład grupy kapitałowej Apator. Jesteśmy marką o ugruntowanej pozycji w Europie, z aspiracjami na dalszy wzrost. W oparciu o wieloletnie doświadczenia wykreowaliśmy autorskie rozwiązania. Projektujemy oraz produkujemy coraz bardziej zaawanasowane nowoczesne i precyzyjne gazomierze, w tym urządzenia typu Smart, które pozwalają nie tylko na odczyt, ale i gromadzenie, wysyłanie oraz analizę dużej ilości danych.

 cokolwiek

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu Jamał-Europa Zachodnia. Polski odcinek gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przebiega równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. W skład infrastruktury gazociągu wchodzi również pięć tłoczni gazu. Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora systemu przesyłowego na tym gazociągu pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.

 cokolwiek

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. posiada status niezależnego operatora systemu magazynowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia pojemności magazynowe wszystkim zainteresowanym podmiotom w sposób niedyskryminacyjny, na równych warunkach umownych. GSP jest ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, którego kluczową rolą jest zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego. Spółka należy do Grupy Orlen.

m

MTM Nowum od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi w sektorze gazownictwa– od projektu technicznego wykonania inwestycji pod klucz. Specjalizujemy się w budowie gazociągów przesyłowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz współtworzenie nowych trendów na rynku gazownictwa.

romogas logo

Romgos to jedna z najbardziej dynamicznych spółek gazowniczych w kraju. Od lat zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji na rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego, aktualnie rozszerzając działalność o budownictwo ogólne oraz odnawialne źródła energii. Zapewniamy najwyższą jakość usług, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby nasze działania wypełniały założenia zasady zrównoważonego rozwoju.

 

 cokolwiek

 

ZWUG „INTERGAZ” jest producentem gazomierzy miechowych BK–G1,6-G6 i reduktorów ciśnienia gazu MR10. W swojej ofercie posiada gazomierze przemysłowe, turbinowe, rotorowe, ultradźwiękowe, analizatory gazu, chromatografy, kompletne instalacje analityczne i systemy wtłaczania wodoru i biogazu do sieci.

 

 cokolwiek

 

PGNiG Technologie S.A. Grupa Orlen Spółka inżynieryjna zajmująca się projektowaniem i budową obiektów przemysłu naftowego i gazowniczego. Spółka posiada prestiżową licencję American Petroleum Institute. Unikalne doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji konstrukcji onshore i offshore oraz urządzeń dla branży oil&gas.

 

 cokolwiek

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń działającym w Grupie Kapitałowej PKN Orlen i funkcjonuje od 2016 roku. Towarzystwo działa na zasadzie wzajemności, tj. bez nastawienia na zysk, jak to ma miejsce w przypadku komercyjnych ubezpieczycieli. Członkowie Towarzystwa co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC).  Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 16 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń. Towarzystwo specjalizuje się w złożonych programach ubezpieczeniowych oraz oferuje programy ubezpieczeniowe pod konkretne potrzeby i oczekiwania Ubezpieczającego.