Słownik Gazowniczych Określeń Technicznych

 

Słownik
Gazowniczych Określeń Technicznych

 

Zamieszczony Słownik Gazowniczych Określeń Technicznych(SGOT) jest wynikiem pracy zespołu ds. terminologii powołanym w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Przedstawione określenia są propozycjami, które chcemy upowszechnić. Zmiany w SGOT będą wprowadzane na bieżąco z uwzględnieniem treści określeń zawartych w nowo ukazujących się aktach prawnych. Zgłaszane indywidualnie uwagi przez członków Izby zostaną przeanalizowane i poddane opinii zespołu. Zachęcamy firmy, członków Izby, do wykorzystywania w swojej pracy zamieszczonegoSłownika Gazowniczych Określeń Technicznycoraz zgłaszanie swoich uwag i propozycji.