Prowadzimy nabór do DZIEWIĘTNASTEJ EDYCJI PROGRAMU EXECUTIVE MBA dla firm sektora gazowniczego, energetycznego, paliwowego i ciepłowniczego (GEPC).

 

cokolwiek

 

cokolwiek

 

MBA - wiedza i kompetencje nie poddają się inflacji.

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa

oraz Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów wraz z Uniwersytetem Gdańskim,
we współpracy z IAE Aix-Marseille jako instytucją walidującą,
zapraszają do udziału

W DZIEWIĘTNASTEJ EDYCJI PROGRAMU

EXECUTIVE MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

dla firm sektora gazowniczego, energetycznego,
paliwowego i ciepłowniczego (GEPC)

Cechy wyróżniające Program Executive MBA

 

 

  1. Program dostosowany do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania
    w branży gazowniczej, naftowej, paliwowej i ciepłowniczej. Zawiera sesje poświęcone w całości zarządzaniu, pozostałe sesje nawiązują do funkcjonowania sektora gazowniczego, energetycznego, paliwowego i ciepłowniczego.
  2. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich i kierowniczych.
  3. Obszerne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
  4. Wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami posiadającymi cenne doświadczenie firmowe i biznesowe w branży gazowniczej, naftowej, paliwowej i ciepłowniczej. Silna motywacja do uczenia się i rozwoju w gronie wyróżniających się menedżerów.
  5. „Efekt sieci” - możliwość nawiązania i wzmocnienia relacji pomiędzy kluczowymi osobami w branży gazowniczej, naftowej, paliwowej i ciepłowniczej.
  6. Program realizowany przez GFKM we współpracy z IGG od 18 lat. Uznawany za jeden z najlepszych i najbardziej praktycznych w Polsce.

 

Wykłady w ramach Programu Master of Business Administration odbywają się w języku polskim.

Studia trwają 4 semestry (dwa lata, ok. 20 zjazdów). Zajęcia odbywają się w Warszawie raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (czwartek-sobota) lub on-line w przypadku wystąpienia siły wyższej w tym np. pandemii i wprowadzonych przed administrację państwową w związku z tym obostrzeń. Grupa będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych w obrębie znaczących inwestycji gazowniczych.

IGG Realizując swoje cele non profit jeszcze w tym roku utrzymuje wysokość czesnego za studia na poziomie poprzednich 18 lat.

Koszt udziału w studiach za semestr wynosi:

8 000,00 zł + 23% VAT - dla firm członkowskich Izby Gospodarczej Gazownictwa,

8 700,00 zł + 23% VAT- dla pozostałych uczestników.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać podczas webinariów IGG o terminie których będziemy informowali na naszej stronie www.igg.pl

Wszystkich zainteresowanych studiami prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem osobowym i wymaganymi załącznikami na adres e- mail: [email protected] .

Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału.