Biuletyn Techniczny Nr 14/2021

 

BIULETYN TECHNICZNY

- przepisy techniczne
i normy w gazownictwie

 

Opracowanie zawiera:

1.     przepisy techniczne dotyczące kształtowania Polityki Energetycznej Państwa w branży gazowniczej

2.   Przepisy Techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych oraz przepisy budowlane dotyczące lokalizacji innych obiektów budowlanych związane z budową i użytkowaniem sieci gazowych

3.      przepisy techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych zawarte w odrębnych przepisach

4.      Polskie Normy, Standardy techniczne IGG i Warunki Techniczne IGG mające zastosowanie w gazownictwie

5.      informacje dot. Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

6.      informacje dot. Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

 

Biuletyn w formacie pdf jest do nabycia w IGG w cenie 200 zł netto.

Firmom zrzeszonym w IGG Biuletyn Techniczny udostępniany jest nieodpłatnie.

Prosimy o kontakt z Biurem pod adresem [email protected]