Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2022

Informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną GEOPETROL 2022. Hasłem przewodnim XII edycji Konferencji są: Wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 września 2022 roku w hotelu Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem.

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem krajowych zasobów węglowodorów oraz odnawialnych źródeł energii celem wzmocnienia niezależności energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym zagadnienia dotyczące:

•    poszukiwania i rozpoznawania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów,
•    racjonalnej gospodarki krajowymi złożami węglowodorów,
•    magazynowania gazu ziemnego i wodoru w strukturach geologicznych,
•    transportu dwutlenku węgla oraz jego podziemnego magazynowania,
•    wykorzystania potencjału sczerpanych złóż węglowodorów i głębokich struktur geologicznych jako źródeł energii geotermalnej,
•    ochrony środowiska i klimatu w cyklu życia surowców energetycznych.

Trzydniowe spotkanie, wzorem poprzednich edycji, zapewne stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia stanu wiedzy w zakresie obejmującym tematykę Konferencji, a także do pogłębienia współpracy środowiska naukowego oraz branży naftowej i gazowniczej.

Szczegóły dotyczące Konferencji będą dostępne na stronie internetowej https://www.inig.pl/konferencje.