Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Pan Adam Cymer Redaktor naczelny magazynu Przegląd Gazowniczy

 

cokolwiek

 

cokolwiek