Warsztaty Techniczne IGG „Przyłączanie biometanowni do sieci gazowej w praktyce”

 

W dniu 13.06.2023 r. w Muzeum Gazownictwa na terenie kompleksu przy ul. Kasprzaka 25 odbyły się Warsztaty Techniczne „Przyłączanie biometanowni do sieci gazowej w praktyce”.

Warsztaty otworzył Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Wiceprezes Zarządu OSP Gaz-System. Pan Prezes w swoim wystąpieniu zaznaczył, że obszar biometanu jest niezwykle ważny szczególnie w okresie transformacji energetycznej. Zwrócił uwagę na konieczność aktywnego udziału branży gazowniczej w tworzeniu rynku biometanu w Polsce i przygotowania infrastruktury gazowej do współpracy z powstającymi biometanowniami.

Referat otwierający przedstawił Pan Paweł Filanowski z Izby Gospodarczej Gazownictwa, który omówił tematykę rozwoju branży biometanu w Polsce. W drugiej części referatu zostały wskazane technologie oczyszczania biogazu do biometanu takie jak: separacja membranowa, absorpcja zmiennociśnieniowa (PSA), adsorpcja bez reakcji chemicznej (płuczki wodne), absorpcja z reakcją chemiczną (płuczki chemiczne), kriogeniczne usuwanie ditlenku węgla. Prelegent wskazał również najczęściej stosowane metody oczyszczania biogazu w istniejących biogazowniach w Europie. Ciekawym aspektem było przedstawienie teoretycznego maksymalnego ciepła spalania uzyskiwanego przez poszczególne technologii oczyszczania biogazu.   

Kolejnym prelegentem był Pan Przemysław Kubaszewski z firmy Enderss- Hauser, który przedstawił systemy analityczne w zakresie pomiaru jakości uzyskiwanego biometanu. W swoim wystąpieniu dokonał również analizy istniejących aktów prawnych w zakresie jakości biometanu zatłaczanego do sieci gazowej. Porównał wymagania polskich standardów IGG, norm i rozporządzeń krajowych z wymaganiami w innych krajach Unii Europejskiej. Wskazał również na różnice w przepisach poszczególnych krajów UE w zakresie jakości oraz sposobu pomiaru biometanu.

Przed przerwą swoje wystąpienie miał Pan Janusz Dzielendziak, który omówił zrealizowane inwestycje przez firmę Enderss- Hauser w zakresie systemów analitycznych do pomiaru jakościowego biometanu w Europie. Prelegent prezentował zdjęcia oraz schematy z konkretnych inwestycji przybliżając uczestnikom omawianą tematykę. 

Po przerwie swoją prezentację miał Pan Dariusz Guzmański z firmy Fiorentini Polska, który przedstawił sektory działalności firmy oraz portfolio produktów w zakresie biometanu. Został przedstawiony również przegląd technologii oczyszczania biogazu do biometanu takich jak: PSA, płuczki wodne, płuczki chemiczne, separacja membranowa, separacja kriogeniczna. Technologie zostały przedstawione wraz z analizą parametrów eksploatacyjnych takich jak m.in. zużycie energii elektrycznej, zużycie ciepła, odzysk metanu czy wymagania dla obsługi. Prelegent przedstawił również rozwiązania techniczne oferowane przez firmę Pietro Fiorentini w zakresie oczyszczania, sprężania i zatłaczania biometanu, jak też zwrócił uwagę na możliwości pomiaru strumienia biometanu po oczyszczeniu.

 W kolejnym wystąpieniu Pan Adam Stachowski omówił przykłady zrealizowanych inwestycji przez Pietro Fiorentini na terenie Włoch i Francji. Omówił schematy technologiczne dla procesów: uszlachetniania wstępnego, sprężania biogazu, uszlachetniania właściwego stacji zatłaczania oraz stacji sprężania i załadunku CBM (sprężonego biometanu). 

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie zadawali pytania prelegentom dotyczące prezentowanych rozwiązań. Wybrana przez Izbę formuła warsztatów technicznych była odpowiednia dla przekazania wiedzy technicznej i umożliwiła szeroką dyskusję wśród uczestników, co niewątpliwie poszerzyło ich wiedzę i dało możliwość dalszych przemyśleń.

Dziękujemy Państwu za wspaniałą frekwencję, aktywny udział a prelegentom za chęć podzielenia się wiedzą i profesjonalne przygotowanie prezentacji.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty Techniczne już 27.06.2023 r. – szczegóły na stronie www.igg.pl.

 

cokolwiek