Program FEnIKS: opublikowano instrukcję użytkownika.

Informujemy, że na stronach programu FEnIKS opublikowano instrukcję użytkownika SL2021 – obszar: Wnioski o płatność - wersja dla Beneficjentów.

Dokument zawiera uszczegółowienia programowe dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy uszczegóławiające Instrukcję o specyfikę programu FEnIKS 2021-2027 zakreślono na kolor zielony.

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/instrukcja-uzytkownika-sl2021-obszar-wnioski-o-platnosc-wersja-dla-beneficjentow/