Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko

W dniu 18 maja Komitet Monitorujący Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) przyjął tzw. specyficzne kryteria wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – typ projektów: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przyjęcie kryteriów poprzedziły dyskusje i intensywne prace nad ich przygotowaniem z udziałem szerokiej reprezentacji Przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

W programie FEnIKS każdy wniosek o dofinansowanie przed udzieleniem dofinansowania dla projektu, oceniony zostanie specyficznymi kryteriami wyboru oraz kryteriami horyzontalnymi, wspólnymi dla wszystkich projektów zgłaszanych do dofinansowania, niezależnie od sektora.

Specyficzne kryteria wyboru projektów gazowych zostały określone odrębnie dla przesyłu i dystrybucji. W obu przypadkach warunkiem koniecznym do spełnienia będzie deklaracja, że projekt przewiduje przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych (np. biometan) oraz możliwość przyłączenia instalacji opalanych obecnie węglem. Następnie projekty oceniane będą kryteriami punktowymi, aby wskazać te, które w pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie. Liczba punktów zależeć będzie przede wszystkim od wdrożenia funkcjonalności inteligentnej sieci gazowej, efektywność kosztowa projektu oraz stopnia przygotowania do realizacji. Dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom w największej mierze przyczyniającym się do odejścia od spalania węgla oraz promocji dekarbonizacji dystrybucji i przesyłu gazu.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem nabór projektów w zakresie przesyłu gazu rozpocznie się w sierpniu 2023 roku, a w przypadku dystrybucji – w lutym 2024 roku.

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa