Komunikat po XXXVIII Plenarnym posiedzeniu KST IGG